Skip to content

Na-prostem.si: Prosto programje za digitalno vključenost NVO in uporabnikov

Digitalni prehod v službi človeka je temeljno izhodišče delovanja nevladnih organizacij, ki smo z letom 2022 začele izvajati projekt »Na-prostem.si: Prosto programje za digitalno vključenost NVO in uporabnikov«. Projekt je bil izbran na »Javnem razpisu za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021-2023« Ministrstva za javno upravo.

V dvoletnem projektu partnersko sodelujemo 4 nevladne organizacije: Beletrina, zavod za založniško dejavnost, RAMPA - Društvo za krepitev potencialov mladih na področju znanosti, umetnosti in tehnologije, Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost in Zavod INePA - Inštitut za elektronsko participacijo, aktivno pa v njem sodelujejo še Društvo Duh časa, Zavod Studio 12 ter Lugos – društvo uporabnikov Linuxa Slovenije. Navedene organizacije smo članice Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (Mreža NVO-VID).

Cilj projekta Na-prostem.si  je izboljšati digitalno vključenost ranljivih družbenih skupin in nevladnih organizacij prek izboljšanja digitalnih veščin, distribucije računalniške opreme, razvoja e-storitev in priprave e-vsebin. Projekt bo z izvedbo 12 brezplačnih kakovostnih paketnih izobraževanj za uporabo različnih prosto dostopnih in odprtokodnih orodji, programov in storitev prispeval k:

  • profesionalizaciji in digitalni preobrazbi NVO sektorja,
  • okrepitvi digitalnih kompetenc sodelavcev in uporabnikov NVO,
  • povečanju digitalne vključenosti in vzpostavljanju zaupanja NVO in ranljivih družbenih skupin,
  • povezanosti odprtokodne skupnosti uporabnikov za zaupanja vredno in vključujočo digitalno družbo in
  • h krepitvi vsebinske Mreže NVO-VID kot podpornega okolja za digitalni preobrazbo NVO sektorja.

Poleg tega bo v okviru projekta razvit spletni servis Na-prostem.si, ki bo predstavljal spletno okolje za podporo uporabnikom, krepitev odprtokodne skupnosti, nadaljnji razvoj in izboljševanje prostega programja in rešitev, njihovo slovenjenje ipd. Vzpostavljena platforma bo delovala kot nacionalna referenčna točka za prosto programje in storitve.