Skip to content

Meje mojega jezika niso meje mojega sveta

Projekt »Meje mojega jezika, niso meje mojega sveta« bo spodbudil rabo in razvoj slovenskega znakovnega jezika (SZJ) na področju literature - jezikovne umetnosti in ustvarjanja, ki pri gluhih nastaja in jim mora biti posredovana v njihovi materinščini - SZJ. SZJ je manj razvit in praktično ni v družbeni rabi. Gluhi so zato izolirana skupnost. Učenje in branje slovenščine jim povzroča težave zato so kot skupina invalidov najmanj formalno izobraženi, imajo slabše možnosti na trgu dela in so socialno izključeni.

Vključenost v operacijo bo gluhim omogočila povečanje njihove zaposljivosti in socialne vključenosti. V okviru operacije bo razvita in izvedena metodologija usposabljanj gluhih za ustvarjalce, interprete in tolmače umetnostnih besedil. Udeleženci bodo postali most za razumevanje  literature za gluhe, kot interpreti pa bodo jezikovno umetnost posredovali slišečim na kulturnih prireditvah, razstavah, v živo ali po spletu. Postali bodo tudi del kulturnih občinstev.

To inovativno trajnostno metodologijo usposabljanj bo Zveza gluhih in naglušnih Slovenije lahko uporabila za usposabljanje na različnih interesnih področjih SZJ. V okviru operacije bo pri založni Beletrina izšla brezplačna publikacija avtorskih del udeležencev v SZJ in slovenščini, ki bodo nastala na usposabljanjih. Tako bo tovrstna literatura prvič izšla v splošni in ne specializirani založniški dejavnosti, ki je namenjena vsem, ne le določeni skupini invalidov ali članom nekega društva. Zbirka literarnih del bo predstavljena na zaključnem dogodku projekta. Projekt je dejanska realizacija ustavnega zakona, ki ustavo RS dopolnjuje s pravico do uporabe in razvoja SZJ.