Skip to content

Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti

Projekt bo prispeval k večji socialni vključenosti oseb z različnimi oblikami invalidnosti, z ugodnostmi bo prispeval k zmanjševanju tveganja revščine invalidov. Projektne aktivnosti bodo spodbudile aktivno in enako vključevanje invalidov v družbo s strokovnim preverjanjem ter omogočanjem fizične in digitalne dostopnosti ponudnikov ugodnosti ter z njihovim ozaveščanjem in izobraževanjem o tem. Projekt nadgrajuje v letih 2016 in 2017 izvedeni pilotni projekt EU kartica ugodnosti za invalide.

V okviru projekta bodo izvedeni brezplačni seminarji za ozaveščanje in izobraževanje ponudnikov ugodnosti, ki se bodo lahko sami v veliki meri približali še neizkoriščenemu trgu potrošnikov z različnimi invalidnostmi iz Slovenije in tujine. Po drugi plati pa je potrebno okrepiti zaupanje uporabnikov – invalidov, s ciljno naravnanim intenzivnim ozaveščanjem in informiranjem, ki bo potekalo na brezplačnih seminarjih za imetnike kartice. Imetniki bodo obveščeni, da lahko tudi sami ocenijo ponudbo in dostopnost kateregakoli ponudnika na spletni strani. Spletna stran in mobilna aplikacija Evropske kartice ugodnosti za invalide bosta v okviru projekta nadgrajeni v okviru dostopnosti ter vsebinsko nadgrajeni z rubriko za ocenjevanje in drugimi koristnimi informacijami za ponudnike in za imetnike.

Projektni partner Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) bo izvedel strokovne ocene dostopnosti 140 objektov ponudnikov ugodnosti na terenu. Ti bodo popisali nedostopne in dostopne elemente v objektu ponudnika, podatki o tem pa bodo objavljeni na spletni strani pri posameznem ponudniku. Tako bodo lahko imetniki kartice vnaprej preverili stanje in dostopnost posameznega ponudnika ugodnosti in se na podlagi tega odločili, če bodo koristili ugodnosti oziroma njegove storitve kot potrošniki. Leto in pol trajajoč projekt v partnerski izvedbi Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) in UIRS ter Beletrino v vlogi podizvajalca, financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).